TÜBİTAK, TEYDEB 2.0 adı verilen “Yenilik Destek Programı” Sanayi Destekleri (SADE) bileşeni kapsamında SADE-TTA-GNL-2018-01 kodlu ilk çağrı ilan edilmiştir. Destek Programının amacı, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, Sermaye Şirketi statüsündeki Özel Sektör Kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Çağrı Başlığı : Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.


ÇAĞRI METNİ İÇİN TIKLAYIN

Hedefler
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir

Beklenen Etkiler:
Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir

Çağrıya başvurmak için bizimle iletişime geçin

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Proje Süresi Üst Sınırı: 36  Ay
Çağrı Bütçesi: 200000000 TL
Maksimum Proje Bütçesi: 50000000 TL
Çağrı Kapanış Son Tarihi:  31.12.2018
Destek Oranı: KOBİ %75 * Büyük Ölçekli Kuruluş %60
İşbirliği Yapısı : Çağrıya ortaklı başvuru yapılabilir

Desteklenen Giderler:

ÇAĞRI METNİ İÇİN TIKLAYIN

 

Open chat
1
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?