A) Destekten Hangi Firmalar Yararlanabilir?

Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
 2. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
 3. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.(Doğum izninde olanlar v.b)
 4. Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
 5. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
 6. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
 7. İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Bedellerinin Tespiti Nasıl Yapılır?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

Kısaca 2018 Yılı için;

Buna göre, tehlikeli sınıftaki bir işyeri her tüm ay boyunca çalışan personeli için 28,406 TL çok tehlikeli sınıftaki bir işyeri 32,464 TL desteğe hak kazanabilir.

Destekten yararlanma sınırı olan 9 kişi üzerinden hesaplarsak, tehlikeli sınıftaki bir işyerinin aylık alabileceği en yüksek destek tutarı 255,654 TL, çok tehlikeli sınıftaki işyerinin ise 292,176 TL olacaktır.

Not: Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

Yani Tehlikeli bir işte bir işçi 10 gün çalışmışsa;  (24,88/30)x10= Aylık destek tutarı

C) Başvuru ve Desteğin Ödenme Şekli?

 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği Sosyal güvenlik il müdürlüklerini/Sosyal güvenlik merkezlerine EK-1’de belirtilen başvuru formu ile müracaat ederler.

Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu Sosyal güvenlik il müdürlüklerini/Sosyal güvenlik merkezlerine yapılır.

Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilir.

   Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

 1. a) Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
 2. b) Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
 3. c) Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
 4. ç) Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının, sonuna kadar yapılır.

İşverenler destek ödemelerini almak için SGK adına, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenleyecek ve düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılacaktır.

Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilecektir.

Toplanacak ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilecektir.

Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarının bulunmasının ardından toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunacaktır.

Yansıtma fatura hesaplama şablonunu indirmek için tıklayın.

EKLER:

 1. EK-1 (Taslak)
 2. EK-2 (Taslak)
 3. YANSITMA FATURA (Örnek)
 4. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 5. AYLIK SGK PRİM DÖKÜMÜ

 

Konuyla ilgili  Ayrıntılı Bilgi : 0532 606 9941

Open chat
1
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?