İşyeri Hekimi

HİZMETLERİMİZ

İşyeri Hekimliği Hizmetimiz

Derece OSGB olarak iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” ni gerçekleştirmekteyiz.

İşyeri Hekimliği Hizmeti kapsamımızda yürüttüğümüz kapsayıcı sağlık hizmeti çerçevesinde, hekimlerimiz her ay  firmalarımıza rutin ziyaretler  gerçekleştirmektedir. Ayrıca hafta içi her sabah saat 08:30 – 12:00 arasında çalıştığımız firmaların yeni işe aldıkları personellerin işe giriş  ve mevcut çalışanların periyodik muayeneleri yapılmaktadır.

SORUMLULUKLARIMIZ

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları Nelerdir?

  • Rehberlik ve danışmanlık
  • Sağlık gözetimi
  • Eğitim ve bilgilendirme
  • İlgili birimlerle işbirliği

Yasaya Göre İşyeri Hekimliği

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Open chat
1
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?